Berghausen.dk

Website redigeret af Claus Sørensen

Her kom de fra

 

Berghausen-slægten kommer fra Hohenhausen og Lüdenhausen i Lippe-Detmold området. Mine oldeforældre kom til Danmark fra Tyskland en af de sidste dage i 1902. De havde - sandsynligvis siden giftermålet i 1893 - boet i landsbyen Mickten ved Dresden i en helt anden del af Tysland. Sammen med landsbyerne Übigau og Kaditz er Mickten en lokalitet, mine oldeforældre kan stedfæstes ved.

 

Übigau, Kaditz og Mickten er navne, der går igen på dåbsattester i Berghausen-familien. Steder, hvor familien levede før emigrationen til Danmark. Gennem flere århundreder tre selvstændige landsbyer, men med en udvikling tæt forbundet med den nærliggende residensby Dresden. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet smeltede de sammen med storbyen og blev forstæder.

 

Min oldemors fødeby Übigau (Vbegowe) - også bogstaveret Uebigau - skriver sig tilbage til 1324. Den ligger umiddelbart op til floden Elben. I 1900 boede der 1.500 i Übigau, som kirkeligt set både dengang og nu hørte til Kaditz. Fra 1873 blev Übigau og Mickten lagt sammen til ét skoledistrikt.

 

Kaditz (Kayticz) er et af de ældste Elben-bosteder og nævnes første gang 1273. Som kirkeby for ni landsbyer var Kaditz længe et kulturelt midtpunkt, og landsbypræget kan stadig opleves på byens torv.

 

Mickten (Migtin) nævnes første gang i 1378. Både Mickten og Übigau blev meget tidligt præget af industrialiseringen. Fra 1836 var Mickten boligområde for arbejderne fra det nærliggende industriområde. I 1895 ved min mormor Meta Martha Berghausens fødsel boede Berghausen-familien i Mickten i nr. 33 i en gade, der er nævnt på hendes fødselsattest, men som det ikke har været muligt at tyde. Da Berghausen-familien i 1902-03 udvandrede, skete det samtidig med, at det blev besluttet at indlemme Mickten i Dresden.

 

Min oldefars landskab fra barne- og ungdomsårene - det gamle fyrstedømme Lippe - ligger ved floden Weser og dækker et område på omkring 750 kvadratkilometer. Lippe var en selvstændig stat fra 1120. I dag er området det nordøstlige hjørne af den tyske delstat Nordrhein-Westfalen. I år 814 var Lippe en del af det romerske rige.

 

Navnet Lippe kommer fra den af dets herrer, der tidligere regerede over et område omkring Lippstadt ved floden Lippe vest for Paderborn. I Lippe blev Martin Luthers lære accepteret i 1538 og calvinismen i 1605. Lippe blev en del af det romerske rige i 1720, gik ind i Napoleons Rhin-konføderation i 1807, kom med i den tyske konføderation 1815-16, i den nordtyske konføderation i 1867 og i det tyske kejserrige i 1871.

 

Hohenhausen ligger i det lippiske bjergland i Kalletal, der blandt andet omfatter byerne Lüdenhausen, Talle, Vlotho, Lemgo, Varenholz og Heidelbeck.

Om dette site

Sitet www.berghausen.dk redigeres af

Claus Sørensen

 

Kontaktoplysninger:

webmaster@berghausen.dk

 

Alle oplysninger om slægten modtages med tak.

 

Links:

 

 

 

 

Bemærk:

Dette site er under konstruktion og altså ikke færdigt

Om webmaster

 • Født: I København.
 • Opvækst: Esbjerg, Middelfart, Skårup, Fruens Bøge, Åsum, Ryslinge, Ikast, Ølgod.
 • Uddannelse: Journalist (Vejle Amts Folkeblad/Danmarks Journalisthøjskole). Sergent (Flyvevåbnets Sergentskole). NMP-XIV 2000 (Newspaper Management Programme/Nordic Media Programme) samt en række andre lederudviklingskurser/uddannelser.
 • Job: Vejle Amts Folkeblad, Grindsted + Vejle, 1966-69. Flyvevåbnet, Flyvestation Værløse + Flyvestation Karup (Assistant Air Traffic Controller), 1969-71. Dagbladet Vestkysten, Vojens, journalist 1971-72. Dagbladet Vestkysten, Sønderborg, redaktør 1972-80. Dagbladet Vestkysten, Grindsted, redaktør 1980-91. Dagbladet JydskeVestkysten, Grindsted-Varde-Tarm, udgaveredaktør 1991-98.
 • Job: Ansvarhavende chefredaktør Kalundborg Folkeblad 1998-2011, direktør i Medieselskabet Nordvestsjælland, Holbæk-Kalundborg, 1998-2011. Herefter: Ophør med udgivelse af Kalundborg Folkeblad/Holbæk Amts Venstreblad og lancering af dagbladet Nordvestnyt.
 • Job: Kommunikations- og marketingchef i Medieselskabet Nordvestsjælland 2011-2012, adm. direktør Ugebladet Vestsjælland, Høng, 2011-2013. Fra november 2012: Redaktør dagbladet Nordvestnyt 2012-2013.
 • Job: Selvstændig virksomhed »CLS Media« (journalistik, kommunikation og medierådgivning) fra 06.08.2013.
 • Bestyrelsesarbejde (bl.a.): Dagbladenes Bureau 1998-2012. Redaktørforeningen (næstformand) 2003-2012. Venstres Hovedbestyrelse 2003-2012. Ugebladet Vestsjællands bestyrelse 2011-2013. Medlem af Foreningen af Forretningsledere ved Provinspressen 1998-2013.
 • Børn: Kristoffer Friis Sørensen, journalist (Danmarks Journalisthøjskole), master i Cross-Media Communication (Københavns Universitet), Astrid Sofie Friis, cand.ling.merc. i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (Copenhagen Business School).
 • Fritid/interesser: Uddannet pilot (Billund Flyveklub), uddannet faldskærmsspringer (Københavns Faldskærmsklub/Karup Faldskærmsklub), fotografering, hund, ikt, litteratur, rejser, slægtsforskning m.m.m.
 • Journalistiske specialer i løbet af årene: Politik, debatstof, erhverv, kriminal- og retsstof, interviews, it, luftfart, rejser. Signatur: -cs.
 • Bopæl: Røsnæs
 • Min indplacering i slægten: Jeg er på mødrene side oldebarn af Helene Auguste og Hermann Christian Isidor Berghausen.

Slægtsnavnet Berghausen

Navnet stammer fra 1810, da der udgik en befaling fra

fyrsten om at tage fast efternavn som afløsning for patronymer

 

 

I 1809 fik blandt mange andre mine forfædre i Lippe-området befaling om at vælge et fast familienavn. Navneskiftet havde afsæt i Bayonne-dekretet af 20.07.1808 fra Napoleon I:

At man skulle antage faste efternavne. Mine slægtninge ud af Herz-slægten, der kommer fra Lüdenhausen, tog navnet Berghausen. Min oldefar, Hermann Christian Isidor Berghausen, var

født i Hohenhausen, men hans far, Gerson Berghausen, kom fra Lüdenhausen.

Dekretet om at tage fast efternavn blev i fyrstedømmet Lippe, som Hohenhausen hørte under, udstedt af fyrstinden, prinsesse Pauline Christine Wilhelmine zur Lippe. Den 28.11.1809 udsendte fyrstinden en deklaration om tvungent navneskifte. Det var ikke tilladt at antage efternavne brugt af andre familier eller stednavne fra fyrstedømmet. De to første uger i januar 1810 skulle alle lokale myndigheder i området sende lister over de navne, der blev taget, til godkendelse i retten i Lippe.

 

Vores slægts navn, Berghausen, kom til at afløse - eller rettere hos nogle supplere - det hidtidige meget brugte navn i slægten: Herz. Navneskiftet er datofæstet til den 04.10.1810. Ud for flere af slægtens personer står i gamle protokoller anført, at de efter påbud fra formynderen - fyrsten - den dato har antaget familienavnet Berghausen.

 

Før den tid havde man i slægten ikke faste nedarvede efternavne. De blev oftest kaldt ved deres fornavn og et patronym, altså et efternavn afledt af faderens fornavn. Så kom kravet om faste efternavne i en række tyske stater. I Frankfurt-området blev kravet stillet i 1807, i Westphalen i 1812, i Sachsen i 1834. Alle steder med baggrund i Dekret zur Annahme von amtlichen und vererbbaren Familiennamen.